ochrona wypadkowa

Ochrona wypadkowa

Zakres ubezpieczenia: 

  • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • trwałe inwalidztwo częściowe lub całkowite Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
  • assistance dla domu, zwierząt, rowerowy.

Świadczenie wypłacimy, gdy Klient: ulegnie wypadkowi, wyrządzi niezamierzoną krzywdę innej osobie.

Assistance

 
Assistance dla domu

Interwencja m.in.: ślusarza, elektryka, szklarza, specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV/AGD, specjalisty w zakresie napraw sprzętu PC, pomoc w instalacji nowo zakupionego sprzętu RTV/AGD, informacje o sieci usługodawców.

 
Assistance dla zwierząt

Organizacja wizyty w placówce weterynaryjnej, transport do placówki weterynaryjnej lub z placówki weterynaryjnej do miejsca zamieszkania, opieka nad zwierzęciem domowym, pomoc w odzyskaniu zagubionego zwierzęcia, infolinia weterynaryjna.

 
Assistance rowerowy 

Transport roweru, naprawa roweru, transport medyczny, infolinie dot. serwisów i sklepów rowerowych.