ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Zakres ubezpieczenia: zachorowanie Ubezpieczonego na nowotwór złośliwy, udar mózgu lub zawał serca.

W przypadku poważnego zachorowania od 13 miesiąca obowiązywania umowy wypłacimy ww. świadczenie pozwalające na zmniejszenie skutków wystąpienia zachorowania, a do 12 miesiąca zwrócimy wpłacone składki powiększone o 100 zł. Ponadto, od początku ochrony:

  • możliwość skorzystania z drugiej opinii lekarskiej (profesor lub doktor nauk medycznych – do 2 000 zł),
  • rehabilitacja – do 800 zł.