ochrona życia

Ochrona życia

Zakres ubezpieczenia: śmierć Ubezpieczonego.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub niezależnie od przyczyny od 13 miesiąca obowiązywania umowy wypłacimy ww. świadczenie, które może zapewnić bliskim środki np. na:

  • pokrycie kosztów pogrzebu,
  • środki do życia w pierwszym okresie po śmierci osoby ubezpieczonej,
  • spłatę zobowiązań.