Zainteresowany? Wypełnij formularz.
Imię i nazwisko*
Numer telefonu*

Ochrona życia

Zakres ubezpieczenia: śmierć Ubezpieczonego.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub niezależnie od przyczyny od 13 miesiąca obowiązywania umowy wypłacimy ww. świadczenie, które może zapewnić bliskim środki np. na:

  • pokrycie kosztów pogrzebu,
  • środki do życia w pierwszym okresie po śmierci osoby ubezpieczonej,
  • spłatę zobowiązań.

Ochrona zdrowia

Zakres ubezpieczenia: zachorowanie Ubezpieczonego na nowotwór złośliwy, udar mózgu lub zawał serca.

W przypadku poważnego zachorowania od 13 miesiąca obowiązywania umowy wypłacimy ww. świadczenie pozwalające na zmniejszenie skutków wystąpienia zachorowania, a do 12 miesiąca zwrócimy wpłacone składki powiększone o 100 zł. Ponadto, od początku ochrony:

  • możliwość skorzystania z drugiej opinii lekarskiej (profesor lub doktor nauk medycznych – do 2 000 zł),
  • rehabilitacja – do 800 zł.

Ochrona wypadkowa


Zakres ubezpieczenia: 

  • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • trwałe inwalidztwo częściowe lub całkowite Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
  • assistance dla domu, zwierząt, rowerowy.

Świadczenie wypłacimy, gdy Klient: ulegnie wypadkowi, wyrządzi niezamierzoną krzywdę innej osobie.

Assistance
 
Assistance dla domu

Interwencja m.in.: ślusarza, elektryka, szklarza, specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV/AGD, specjalisty w zakresie napraw sprzętu PC, pomoc w instalacji nowo zakupionego sprzętu RTV/AGD, informacje o sieci usługodawców.

 
Assistance dla zwierząt

Organizacja wizyty w placówce weterynaryjnej, transport do placówki weterynaryjnej lub z placówki weterynaryjnej do miejsca zamieszkania, opieka nad zwierzęciem domowym, pomoc w odzyskaniu zagubionego zwierzęcia, infolinia weterynaryjna.

 
Assistance rowerowy 

Transport roweru, naprawa roweru, transport medyczny, infolinie dot. serwisów i sklepów rowerowych.

Młodzi też potrzebują ubezpieczenia
Masz już rodzinę? Zabezpiecz się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami
Jesteś na emeryturze lub rencie? Już wiesz, że nie ma nic ceniejszego niż życie i zdrowie

Ubezpieczenia, które współgrają dostępne są w urzędach pocztowych oraz w placówkach Banku Pocztowego

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa